A A A

Zapraszamy dzieci i ich rodziców na zajęcia do pracowni plastycznej. Pracując rozwijać będziemy naturalne uzdolnienia każdego dziecka, do pracy twórczej i działań artystycznych. Podstawowe techniki jakie będziemy udoskonalać to między innymi rysunek, malarstwo, linoryt, rzeźba , malarstwo na desce itd. Wspólnie zastanowimy się jak aktywnie i twórczo wykorzystać pobyt w Domu przy Puszczy w Supraślu, w miasteczku gdzie mieści się piękne i bogate w tradycje artystyczne Liceum Plastyczne, którego i ja jestem absolwentką.